Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Burzliwy rozwój  sieci globalnej spowodował,  iż Internet uważany jest dziś za najpotężniejsze z mediów. Wiąże się to z umieszczaniem w sieci olbrzymiej ilości danych. Jest ich aż tak dużo, że Internet wielu specjalistów zaczęło uważać za „globalny śmietnik”.  Z dużą ostrożnością należy podchodzić do tego, co jest publikowane na stronach internetowych.  Każdy, który musi nauczyć się znajdować istotne  i wiarygodne informacje w zalewającym  chaosie informacyjnym powinien ostrożnie  do tego podejść.  Aby bezpiecznie poruszać się po zasobach Internetu i chcąc czuć się dobrze wśród chaosu informacyjnego należy znać niebezpieczeństwa i zagrożenia. Na co dzień korzystamy z zasobów Internetu, dlatego ważne by korzystać z wiarygodnych źródeł wiedzy. By nie stać się ofiarą dezinformacji niezbędna jest  dla nas wiedza, która pozwoli odróżnić fece news od informacji. Dlatego znajomość wymienionych zagadnień jest konieczna dla każdego użytkownika Internetu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z narzędzi TIK i zagrożeniami w sieci.
 2. Nauczą się wykorzystywać narzędzia TIK w edukacji.
 3. Potrafią ocenić wiarygodność źródeł internetowych.
 4. Nauczą się korzystać z wiarygodnych źródeł informacji.
 5. Opracują materiały na lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Bezpieczne korzystanie z narzędzi TIK. Zagrożenia w sieci.
 2. Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji.
 3. Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
 4. Rzetelna informacja czy fake news. Jak ocenić wiarygodność źródeł internetowych?
 5. Źródła informacji dla nauczyciela i ucznia. Gdzie znajdziemy dobre źródła? Skąd czerpać wiedzę?
 6. Opracowanie materiałów na lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.