Rola oceniania i oceny w procesie dydaktycznym.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Ocenianie edukacyjnych osiągnięć ucznia stanowi dość duże wyzwanie dla każdego, szczególnie początkującego nauczyciela. Często zadajemy sobie pytanie: Jak oceniać? Czy stosować wyłącznie ocenianie kryterialne, czy społeczo-wychowawcze, wspierające rozwój ucznia? Wielość funkcji, jakie pełni ocena sugeruje, iż oba sposoby oceniania powinny występować obok siebie. Proponowane zajęcia mają na celu przypomnienie i uporządkowanie informacji na temat szeroko rozumianego procesu oceniania, a także ułatwią przekazanie wybranych zagadnień uczniom i zainteresowanym rodzicom.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia uporządkują posiadaną wiedzę na temat aktów prawnych regulujących ocenianie.
 2. Słuchacze wymienią cele oceniania.
 3. Nauczyciele przeanalizują, odnosząc do sytuacji dydaktycznych funkcje oceny.
 4. Scharakteryzują błędy, które mogą pojawić się podczas oceniania uczniów.
 5. Poznają zasadę konstruowania i sposoby udzielania informacji zwrotnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Akty prawne regulujące proces oceniania uczniów.
 2. Cele oceniania.
 3. Funkcje oceny.
 4. Ocenianie jako ważny czynnik motywujący ucznia.
 5. Błędy w procesie oceniania.
 6. Komunikowanie wyników oceniania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.