"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia?

„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem…”

/ (Albert Einstein)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Podstawa programowa wskazuje cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Przyglądając się tym zapisom, nie sposób nie zauważyć, że jest to dążenie do rozwoju ucznia w różnych płaszczyznach. Odnajdujemy tam zalecenia dotyczące:

 • wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • wspierania ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

O rozwoju osobowym mówimy wówczas, gdy dokonujemy zmian w zakresie funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego, motywacji, adaptacji do środowiska, kontaktów interpersonalnych i koncepcji siebie. Z tym pojęciem łączy się ścisłe rozwój osobisty, czyli proces ciągłego uczenia się, doskonalenia swoich umiejętności, poznawania siebie oraz rozwijania swego potencjału w różnych dziedzinach życia.

Udział w szkoleniu przygotuje nauczycieli do pracy z uczniami w tym kierunku. Uczestnicy otrzymają  narzędzia do prowadzenia zajęć – to ciekawy materiał do wykorzystania podczas godzin z wychowawcą w klasach VI-VIII szkoły podstawowej oraz na kolejnych etapach nauczania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 1. Znają narzędzia wspierające ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji,
 2. Potrafią motywować wychowanków do pracy – praktyczne narzędzia,
 3. Udzielają uczniom pomocy w planowaniu „ścieżki rozwoju osobistego”,
 4. Kształtują ich umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 5. Znają i stosują sposoby redukcji napięcia emocjonalnego i stresu
 6. Wiedzą, jak budować pewność siebie dzieci i młodzieży,

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Po co się rozwijam i co motywuje mnie do działania?
 2. Jak wyznaczać cele i przygotować swój plan rozwoju?
 3. Metody zarządzania czasem i walka z prokrastynacją – praktyczne sposoby.
 4. Na czym polega dobra komunikacja, czyli o sztuce dogadywania się z ludźmi.
 5. Sposoby radzenia sobie ze stresem i emocjami w trudnych sytuacjach.
 6. Budowanie pewności siebie i wywieranie dobrego wrażenia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół, przedszkoli, dyrektorów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online pytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.