Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Osiąganiu wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych sprzyja budowanie środowiska „uczącej się organizacji”, w którym uczestniczą wszyscy członkowie społeczności szkolnej: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Aby jakość stała się faktem, musi się na to nałożyć kilka czynników. Najpierw potrzebny jest nauczyciel, który pragnie pracować inaczej, niż się przyjęło. Do tego potrzebna jest energia, charyzma i sprzyjające środowisko, albo chociaż takie, które nie przeszkadza.

Proces budowania jakości pracy wymaga samooceny dokonywanej przez cały zespół nauczycielski.

Według K. Stróżyńskiego koncepcja budowania jakości pracy szkoły na wszystkich jej obszarach działania powinna zakładać próbę konstruowania systemu w oparciu o następujące elementy edukacji:

 • uwzględnienie kontekstu szkoły wraz z jej potrzebami oraz czynników rzutujących na ocenę efektywności, skuteczności kształcenia i wychowania,
 • przestrzeganie zasady demokratyczności,
 • ujawnienie dynamicznie dokonujących się zmian w obszarze wychowania.

Dochodzenie do nowej jakości rozpoczynają badania diagnostyczne pozwalające rozpoznać dotychczasowy poziom jakości procesu nauczania – uczenia się, dotyczący umiejętności nauczycielskich i osiągnięć uczniów.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań w czasie szkolenia oraz otrzymają materiały, które ułatwią planowanie i wdrożenie planu podnoszenia jakości pracy szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia:
 1. poznają czynniki decydujące o jakości pracy szkoły
 2. dowiedzą się, po czym poznać czy ich szkoła jest „organizacją uczącą się”
 3. poznają zasady pracy zespołowej i efektywne sposoby komunikowania się.
 1. W trakcie szkolenia zostaną omówione obszary pracy szkoły decydujące o jej jakości oraz sposoby poprawy jakości pracy szkoły.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Dobra szkoła – co to znaczy?
 2. Co decyduje o jakości pracy szkoły?
 3. Teoria jakości w edukacji.
 4. Rola nauczyciela w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
 5. Kreatywność nauczycieli a jakość pracy szkoły.
 6. Kluczowe obszary decydujące o jakości edukacji.
 7. Czynniki gwarantujące jakość w szkole.
 8. Wyznaczniki efektywnych szkół.
 9. Praca zespołowa a jakość pracy szkoły.
 10. Komunikacja w zespole nauczycielskim.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online trwa od 9.00 do 12.00.

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.