Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, wprowadzono obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.

Paragraf 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) zawiera zapis mówiący o tym, że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Za organizację szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły. Co więcej, polskie prawo za nieudzielenie pierwszej pomocy, dopuszcza karę w wysokości trzech lat pozbawienia wolności.

Ratownicy współpracujący z Ośrodkiem  zalecają, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 2-3 lata

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego Ratownika Medycznego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia:

 1. Zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 2. Nabędą wiadomości oraz umiejętności pozwalające skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 3. Będą mieć możliwość przećwiczenia na fantomie udzielenia pierwszej pomocy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku/zdarzenia
 3. Wzywanie pomocy
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem AED u dzieci i dorosłych
 5. Stany nagłe zagrażające życiu (epilepsja, cukrzyca, użądlenia, ukąszenia, anafilaksja, oparzenia, porażenie prądem, zatrucia )
 6. Zaburzenia przytomności
 7. Zadławienie u dzieci i dorosłych
 8. Rany i krwotoki
 9. Złamania, skręcenia, zwichnięcia

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych  szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.