Mosty zamiast murów. Jak budować porozumienie dla dobra dzieci , pomimo konfliktu między rodzicami a szkołą.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Coraz więcej  uczniów przejawia zachowania problemowe, co przekłada się na relacje między nauczycielami a uczniami czy nauczycielami a rodzicami. Są one powodem konfliktów, które z czasem stają się coraz trudniejsze do rozwiązania i powodują wzajemne oskarżenia. Dla dziecka może to być najtrudniejszy moment w dotychczasowym życiu – problemy dorastanie, niezrozumienie wśród rówieśników, poczucie izolacji i wołanie o pomoc mogą przerastać dorosłego, a co dopiero dziecko. Zagubione w swoich emocjach dziecko, potrzebuje wsparcia, zrozumienia i akceptacji. Oczekuje zatem, że dorośli zamiast, przerzucać się oskarżeniami, odpowiedzialnością za problemy, znajdą płaszczyznę porozumienie i podejmą wspólne, przemyślane działania, aby mu skutecznie pomóc. Jak to zrobić na płaszczyźnie szkoła-dom? Jak szukać porozumienie dla dobra dziecka? 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: 

Poznanie metod, które ułatwią współpracę na płaszczyźnie dom-szkoła, aby potrafić diagnozować, wspierać i podejmować wspólne działania na rzecz dobra dziecka

 

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają narzędzia do diagnozy problemów w klasie
 • poznają sposoby na prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami
 • poznają metody pracy z klasą mające na celu kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka
 • poznają zasady formowania się grupy i działań wychowawcy adekwatnych do kolejnych faz rozwojowych grup
 • dowiedzą się jak budować pomosty w kontaktach z rodzicami
 • dowiedzą się jak budować relacje w klasie

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Procesy grupowe w służbie wychowawcy
 2. Trudne rozmowy z rodzicami – jak je prowadzić?
 3. Jak diagnozować problemy uczniów?
 4. Mediacje i negocjacje w służbie realizacji wspólnych celów wychowawczych.
 5. Jak budować relacje w klasie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut) 

Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń 

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały 
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia,