MNEMOTECHNIKI - czyli techniki szybkiego zapamiętywania w praktyce szkolnej.

„Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć”
/T. Stockwell/

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współczesny świat to ogromna giełda informacji, z których coraz więcej należy przyswoić. Każdy bowiem znajdzie się w sytuacji, która zmusi go do zapamiętania szeregu nowych danych. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego ludziom jest potrzebna pomoc w zapamiętywaniu ogromnej ilości imion, nazwisk, liczb złożonych z wielu cyfr, itp. – bez zapisywania!

Zapamiętany materiał powinien zostać zakotwiczony w mózgu tak, by można go było bez trudu przywołać nawet po dłuższym czasie. Należy zatem zdobyć wiedzę o tym, jak działa nasz mózg i pamięć, w jaki sposób można przechowywać informacje, sięgać do nich, wiązać je z innymi
i wyszukiwać nowe wiadomości, ilekroć ich potrzebujemy – i to natychmiast.

Nauczyciele często nie znają takich technik lub znają je fragmentarycznie, więc nie uczą dzieci ćwiczenia pamięci, czyli stosowania mnemotechnik.

Jeśli uczniowie przekonają się, że system ułatwia zapamiętywanie, to z zainteresowaniem będą poznawali techniki szybkiego zapamiętywania. Trenowanie mózgu zwiększa też zdolność koncentracji oraz wzmacnia wiarę we własną pamięć.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 1. poznają czynniki wpływające na zdolność uczenia się i przyspieszenie tego procesu,
 2. poznają metody, które umożliwiają głębokie przetworzenie materiału,
 3. dowiedzą się, jak budować mnemotechniki w oparciu o skojarzenia i wizualizacje,
 4. dowiedzą się, jak budować i wykorzystać mnemotechniki na różnych przedmiotach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pokolenie XYZ nowym wyzwaniem dla
 2. Transfer informacji do pamięci długotrwałej, czyli zapamiętać i nie zapomnieć!
 3. Sposoby aktywacji pamięci uczniów – głębokie przetwarzanie informacji.
 4. System pamięciowych zakładek, czyli kilka słów o hakach pamięci.
 5. Jak kodować informacje za pomocą różnych historyjek?
 6. Mnemotechniki – przegląd wybranych technik szybkiego zapamiętywania.
 7. Jak zapamiętać treść książek i uczyć się wierszy?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.