Laboratoria Przyszłości w nowoczesnej szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją  inicjatywy Labolatoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Kompetencje STEAM to kluczowe umiejętności przyszłości, które pozwolą uczniom wykonywać zawód ich satysfakcjonujący. Do  tych umiejętności należy między innymi rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne i komputacyjne oraz współpraca w grupie. Istnieje wiele sposobów, zarówno z użyciem technologii, jak i tych bez potrzeby ich wykorzystywania, na wspieranie modelu STEAM. Jednym ze sposobów rozwijających kompetencje STEAM jest korzystanie z narzędzi zakupionych w ramach inicjatywy Labolatoria Przyszłości. W ramach Laboratoriów Przyszłości miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać praktyczne umiejętności.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • Nauczyciel pozna założenie inicjatywy Labolatoria Przyszłości
 • Nauczyciel pozna założenia kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM
 • Nauczyciel pozna urządzenia, zakupione w ramach inicjatywy Labolatoria Przyszłości
 • Nauczyciel pozna aplikacje wykorzystywanych do obsługi urządzeń
 • Nauczyciel korzysta z aplikacji do modelowania 3D. Wykorzystuje gotowe projekty i  tworzy własne.
 • Nauczyciel zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju kompetencji cyfrowych swoich uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Przedstawienie Inicjatywy edukacyjnej Labolatoria Przyszłości w nowoczesnej szkole
 • STEAM w nowoczesnej szkole. Budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)
 • Podstawowe wyposażenie z katalogu Labolatoria Przyszłości
 • Możliwości wykorzystania urządzeń zakupionych w ramach Labolatoriów Przyszłości
 • Modelowanie 3D. Korzystanie z aplikacji wspomagających modelowanie 3D. Korzystanie z gotowych projektów.
 • Tworzenie projektów z wykorzystaniem dostępnych aplikacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.