Kształcenie zawodowe - wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom. Niewątpliwie jednak najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Ten rozwój dotyczy również nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu. Koncepcja uczenia się przez całe życie, czyli lifelong learning, odnosi się do każdej działalności podejmowanej w dowolnym momencie życia, która ma na celu zdobycie nowych umiejętności, rozwój i pozyskanie wiedzy. To szkolenie kierujemy do nauczycieli, którzy zapoznają się z praktycznymi działaniami jakie szkoły i placówki mogą podejmować aby wspierać umiejętności zawodowe swoich uczniów z wykorzystaniem skutecznej współpracy z pracodawcami oraz instytucjami o zasięgu regionalnym. Przedstawimy przykładowe praktyczne rozwiązania, które pomogą wykorzystać potencjał pracodawców w celu wzmacniania umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel pozna warunki formalno-prawne współpracy szkół z pracodawcami.
 2. Nabędzie wiedzę na temat koncepcji uczenia się przez całe życie.
 3. Nabędzie umiejętności planowania i realizacji współpracy z pracodawcami i instytucjami regionalnymi.
 4. Pozna dobre praktyki współpracy z pracodawcami.
 5. Potrafi wskazać zasadność i korzyści ze współpracy szkół i placówek z pracodawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Formalno-prawne warunki współpracy szkół i pracodawców.
 2. Koncepcja uczenia się przez całe życie.
 3. Planowanie i realizacja współpracy szkoły z pracodawcami oraz instytucjami regionalnymi.
 4. Przykłady dobrych praktyk we współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz instytucjami regionalnymi..
 5. Wykorzystanie potencjału pracodawców i instytucji regionalnych w celu tworzenia warunków do podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach.
 6. Wskazanie instytucji zewnętrznych wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego.
 7. Dyskusja na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek, dyrektorów, kierowników kształcenia zawodowego.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania  na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.