Kłopotliwy uczeń i trudny rodzic w praktyce szkolnej. Jak sobie radzić z problematycznymi sytuacjami?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współpraca i wzajemne zrozumienie jest podstawą dobrego funkcjonowania każdej placówki. Jednakże coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których i nauczyciele i rodzice są bezradni, często wzajemnie obwiniają się o niepowodzenia edukacyjne dzieci. Każdej jednak ze stron zależy na tym, aby dojść do porozumienia. Nie zawsze wiedzą jak to zrobić, bo każdy uczeń jest inny, każdy rodzić inaczej reaguje i każdy nauczyciel ma inną wiedzę i umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. Jak zjednoczyć siły wspólnej sprawie? Jak sobie poradzić z trudnym uczniem, rodzicem, sytuacją….? Jak budować autorytet oparty na szacunku i wzajemnym zaufaniu? Jak nie dać się sprowokować?

Nauczyciele zostaną wyposażeni w narzędzia, które pomogą im efektywnie rozwiązywać problemy w komunikacji na poziomie nauczyciel-uczeń-rodzic, a szczególnie te, które wiążą się z trudnymi sytuacjami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych, zarówno dotyczących uczniów jak i współpracy z rodzicami.

Uczestnicy szkolenia:

 1. poznają podstawy prawne regulujące prawa i obowiązki rodziców;
 2. zapoznają się z metodami asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych;
 3. poznają metody rozwiązywania konfliktów;
 4. poznają swoje prawa jako funkcjonariuszy publicznych;

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawa i obowiązki rodziców w szkole.
 2. Różne postawy rodziców i sposoby radzenia sobie z nimi.
 3. Zasady dobrej współpracy z rodzicami.
 4. Gry uczniów – jak nie dać się w nie wciągnąć?
 5. Odpowiedzialność prawna uczniów i rodziców.
 6. Metody rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych.
 7. Postawa asertywna w kontaktach z rodzicami.
 8. Mediacje i negocjacje jako narzędzia rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 9. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia,