Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 w praktyce szkolnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Są one podstawą do tworzenia planu pracy szkoły, planów zespołów nauczycielskich oraz planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły przy uwzględnieniu wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym. Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby działań realizacji kierunków na gruncie szkoły przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów i dyrektorów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • Odniesienie kierunków polityki oświatowej państwa do pracy własnej na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, specjalisty czy dyrektora;
  • Zaplanowanie działań w nowym roku szkolnym zgodnie z rozpoznanymi potrzebami w skali kraju;
  • Przygotowanie się do zewnętrznej kontroli planowej;
  • Poznanie możliwych działań podnoszących jakość pracy szkoły
  • Właściwe dokumentowanie pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Omówienie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
  2. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli szkół i przedszkoli.
  3. Przykłady działań i realizacji kierunków polityki oświatowej państwa przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych.
  4. Uwzględnienie kierunków polityki oświatowej państwa w dokumentacji szkolnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń