Jak zostać dobrym nauczycielem? Rola i zadania nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Warunkiem skutecznego oddziaływania pedagogicznego jest nawiązanie właściwych relacji z uczniami. Sztuka osiągania sukcesu w pracy zawodowej to między innymi strategie stosowane przez nauczyciela w celu wpływania na podejmowanie wysiłku intelektualnego przez uczniów. Z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń angażował się na lekcji ze względu na chęć nauczenia się, czyli przyswojenia określonej wiedzy i umiejętności. Nauczyciel w celu zaplanowania i stosowania określonych strategii motywowania uczniów powinien sam zastanowić się, co jego motywuje do pracy. Taka refleksja stanowi ważny punkty wyjścia do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co przede wszystkim motywuje ucznia? czy ja – nauczyciel posiadam odpowiednie kompetencje interpersonalne?
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze strategiami stosowanymi przez uczniów w celu uzyskania zaplanowanych korzyści, zasadami wykorzystania odpowiednich strategii w celu pozytywnego oddziaływania na zachowania i postawy uczniów.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. zapoznanie nauczycieli z zasadami skutecznego komunikowania się z uczniami
 2. wyposażenie nauczycieli w umiejętności interpersonalne istotne w pracy z uczniem i współpracy z rodzicami uczniów
 3. zapoznanie nauczycieli z warunkami zachowania odpowiedniej dyscypliny na lekcji
 4. wyposażenie nauczycieli w umiejętność skutecznego motywowania uczniów
 5. zapoznanie nauczycieli z zasadami zobiektywizowanego oceniania uczniów

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Awans zawodowy nauczyciela początkującego – realizacja zadań, przeprowadzenie zajęcia, ocena pracy, postępowanie egzaminacyjne.
 2. Start zawodowy – pierwsze spotkanie z klasą: istota interakcji podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą.
 3. Refleksyjny nauczyciel.
 4. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, w szczególności w relacjach asymetrycznych.
 5. Zasady motywowania uczniów.
 6. Aspekty oceniania uczniów.
 7. Skuteczne metody wychowawcze.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli początkujących

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.