Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczna praca w sieci. Sztuczna inteligencja i możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szkoła XXI wieku musi być atrakcyjna dla ucznia. Dlatego rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli jest bardzo ważny. Nauczyciel ma pokazywać nowe możliwości dostępnych technologii. Ma być kreatorem i wizjonerem narzędzi, z których uczniowie będą korzystać w sposób bezpieczny. Dostęp do nieograniczonej ilości informacji dostępnych w Internecie daje możliwości korzystania, co  powinno  odbywać się w sposób krytyczny. To co znajdziemy w Internecie nie zawsze jest prawdziwe. Zwrócenie uwagi na krytyczną analizę informacji dostępnych w sieci jak i poprawne metodycznie wykorzystanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów jest priorytetowe. Narzędziem, na które należy zwrócić uwagę jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. ZPE pokazuje możliwości pracy z uczniem. Zapewnia możliwość korzystania z gotowych materiałów, tworzenia materiałów z wykorzystaniem kreatora, stopniowania pracy z uczniem przy tworzeniu ścieżki nauki. Nowością w ZPE jest korzystanie z aplikacji Canva  poprzez  konto szkolne Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Współpraca Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i aplikacji Canva daje nowe możliwości, które możemy wykorzystać w pracy nauczyciela, z uczniem i na potrzeby szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel poznaje zasady bezpiecznej pracy w sieci oraz zagrożenia w Internecie.
 2. Potrafi dokonać krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 3. Poznaje narzędzia TIK wspierające rozwój umiejętności cyfrowych.
 4. Dokładnie pozna narzędzia i materiały dostępne w sieci oparte na sztucznej inteligencji.
 5. Zapozna się z podstawowym narzędziem w pracy nauczyciela jakim
 6. Zintegrowaną Platformę Edukacyjną jako podstawowe narzędzie w pracy
 7. Poznaje możliwości logowania do aplikacji Canva z wykorzystaniem konta szkolnego Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 8. Potrafi tworzyć materiały na potrzeby ucznia i wzbogaca swój warsztat pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy w sieci. Zagrożenia w sieci.
 2. Ocena informacji dostępnych w Internecie, krytyczna analiza informacji, wiarygodne źródła informacji w sieci.
 3. Narzędzia TIK wspierające rozwój umiejętności cyfrowych ucznia i nauczyciela.
 4. Materiały i narzędzia dostępne w sieci oparte na sztucznej inteligencji.
 5. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) przydatna w pracy nauczyciela. Możliwości ZPE.
 6. Aplikacje w ZPE i możliwości logowania.
 7. Przygotowanie materiałów na potrzeby nauczyciela i szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół, przedszkoli, dyrektorów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online pytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.