Jak wspierać dobrostan i zdrowie psychiczne uczniów w szkole ? Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa w roku 2024/2025 w szkole.
Wersja II.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest priorytetem MEN. Powołana już została pełnomocniczka ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy ministerstwie. Od stycznia br. odbyło się wiele spotkań międzyresortowych, z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz z udziałem samej młodzieży poświęconych ochronie zdrowia psychicznego. Opracowany został Pakt Zdrowia Psychicznego oraz „10 recept zdrowia psychicznego”, skierowane do Senatu. W nich zawarte są również zadania dla szkół i przedszkoli.

     To pokazuje jak ważną rolę w ochronie i wspieraniu dobrostanu oraz zdrowia psychicznego będzie pełnić szkoła, nauczyciele i specjaliści.

     Podczas szkolenia omówione zostaną wytyczne MEN w zakresie ochrony i wspierania zdrowia psychicznego, przybliżone zostaną podstawy teoretyczne dotyczące dobrostanu, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz przedstawione praktyczne rozwiązania jak skutecznie wdrażać profilaktykę zdrowia psychicznego oraz interweniować w sytuacjach kryzysu psychicznego. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi programami, scenariuszami, metodami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnicy:

  1. Wiedzieć będą czym jest dobrostan i zdrowie psychiczne człowieka, jakie są czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
  2. Znać będą zadania szkoły i własne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
  3. Poznają rozwiązania dotyczące wspierania i profilaktyki zdrowia psychicznego uczniów.
  4. Dowiedzą się jak w bieżącej pracy wspierać ucznia w kryzysie psychologicznym.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Czym jest dobrostan i zdrowie psychiczne dziecka i młodego człowieka?
  2. Charakterystyka zdrowego psychicznie dziecka, nastolatka, czynniki chroniące i ryzyka.
  3. Rola szkoły we wspieraniu dobrostanu i ochronie zdrowia psychicznego uczniów zgodnie z wytycznymi MEN
  4. Zadania i odpowiedzialność nauczycieli i specjalistów w zakresie wspierania i ochrony zdrowia psychicznego uczniów.
  5. Sposoby budowania dobrostanu i odporności psychicznej uczniów. Przykładowe programy, scenariusze, metody.
  6. Uczeń w kryzysie – interwencja i wspieranie w bieżącej pracy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli, specjalistów.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online pytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.