Jak skutecznie wspierać dzieci i młodzież – warsztat o budowaniu odporności psychicznej.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową – dedykowany nauczycielom i specjalistom.

OPIS TEMATU:

Warsztat dedykowany jest nauczycielom i specjalistom, którzy pracując z dziećmi i młodzieżą coraz częściej mierzą się z ich obniżonym nastrojem, niską motywacją i zaangażowaniem, samotnością i brakiem poczucia własnej wartości.

Takie doświadczenia nauczycieli maja swoje odzwierciedlenie w najnowszych badaniach kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w Polsce. W alarmujący sposób mówią one o pogorszeniu dobrostanu dzieci i młodzieży, co objawia się m.in. zagubieniem, obniżeniem nastroju, niską motywacją, brakiem zaciekawienia, trudnościami w nawiązywaniu relacji i podejmowaniu aktywności społecznych, zachowaniach samobójczych (m.in. PISA, UNICEF, BRPD, UNAWEZA). Sytuacja jest bardzo trudna i nie wystarczą jedynie działania interwencyjne. Niezwykle istotne jest zapewnienie skutecznej profilaktyki w postaci działań edukacyjnych i rozwojowych wzmacniających odporność psychiczną najmłodszych. Warsztat pogłębi wiedzę nauczycieli o tym jak wzmacniać odporność psychiczną swoich uczniów każdego dnia.

Temat odporności psychicznej jest ważny nie tylko w kontekście uczniów ale również coraz bardziej stresującej pracy nauczycieli. Niniejszy warsztat odpowiada również na te potrzeby. Jego założeniem jest uczenie się przez doświadczenie.

Podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał możliwość popracować nad wewnętrzną spójnością, poćwiczyć omawiane na warsztacie metody i zaplanować jak na co dzień będzie wykorzystywał nabytą na warsztacie wiedzę

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy:

 1. Będą rozumieli czym jest odporność psychiczna i jak przekłada się na zachowania uczniów, ich samopoczucie, efektywność nauki i pracy (zarówno indywidualną jak i zespołową)
 2. Poznają mechanizmy powstawania stresu w naszym organizmie
 3. Będą znali sposoby reagowania w sytuacjach stresujących
 4. Poznają sposoby na uzyskanie równowagi i spójności wewnętrznej poprzez pracę z emocjami
 5. Będą znali narzędzia i wskazówki jak wzmacniać poczucie wpływu i pewność siebie i zaangażowanie
 6. Poznają sposoby i wskazówki jak rozwijać u siebie i uczniów rezyliencję, poczucie koherencji i budować odporność psychiczną

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Co to jest odporność psychiczna – co się składa na naszą siłę i równowagę.
 2. Czym tak naprawdę jest stres i jak adekwatnie się stresować?
 3. Praca z emocjami jako podstawa budowania odporności psychicznej
 4. Filary odporności psychicznej – model 4C
 5. Challenge –wyzwanie, czyli co można zrobić, alby życiowe wyzwania postrzegać jako szans?
 6. Confidence – pewność siebie – czyli, co zrobić aby pewność siebie naszych uczniów była wysoka a samoocena adekwatna?
 7. Commitment – zaangażowanie – czyli, co można zrobić żeby wzmacniać wytrwałość uczniów w realizacji zadań?
 8. Contorl – wpływ – jak pogłębić u uczniów poczucie wpływu we własnym życiu i wziąć odpowiedzialność za swoje działania?
 9. Praca nad spójnością wewnętrzną jako element budowania odporności psychicznej
 10. Jak konkretnie mogę zadbać o odporność psychiczną swoją i uczniów – narzędzia i techniki wzmacniające i wspierające nas w życiu zawodowym i prywatnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut).
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.