Jak skutecznie pracować z dzieckiem pobudzonym?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Nauczycielu mając w grupie przedszkolnej dzieci, które są przebodźcowane bądź przestymulowane i  nie wiesz jak poprowadzić grupę? Jak wyciszyć dziecko, a może szukasz odpowiednich ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych?
Podczas szkolenia nauczycielu dowiesz się, jak pracować z dzieckiem przebodźcowanym i przestymulowanym.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Nauczyciel zapozna się z terminologią przebodźcowanie, przestymulowanie.
  2. Nauczyciel pozna metody pracy z dzieckiem przebodźcowanym i przestymulowanym.
  3. Nauczyciel pozna przykładowe ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Przebodźcowanie, przestymulowanie- co to jest?
  2. Charakterystyka dziecka przebodźcowanego, przestymulowanego.
  3. Kto jest narażony na przebodźcowanie i przestymulowanie?
  4. Metody pracy z dzieckiem przebodźcowanym, przestymulowanym.
  5. Wyciszenie
  6. Przykładowe ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
  7. Jak zapobiegać przebodźcowaniu, przestymulowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.