Jak rozwijać kreatywność w klasach młodszych?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Przed nauczycielami klas najmłodszych stoi ogromne wyzwanie. To na ich barkach spoczywa ciężar odpowiedzialność za kształtowanie postaw edukacyjnych, rozwijanie motywacji do nauki i wiary we własne siły. Zatem jak uczyć, aby było ciekawie? Jak i jakie kompetencje kształtować, aby nasi uczniowie byli kreatywni, innowacyjni, a nade wszystko sprostali wyzwaniom współczesnej edukacji? Jakie są obecnie trendy w edukacji? To szkolenie jest odpowiedzią ta te pytania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy:

  1. Poznają zasady kreatywnej pracy zespołowej
  2. Dowiedzą się jak uczyć dzieci pracy zespołowej
  3. Będą potrafili zorganizować kreatywną pracę zespołowa
  4. Poznają narzędzia do rozwijania kompetencji kluczowych i 4K

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Psychologia społeczna jako wstęp do organizacji pracy zespołowej w klasie
  2. Jak budować zespół klasowy, aby rozwijać kreatywną pracę zespołową
  3. Kreatywny nauczyciel – kreatywne metody pracy
  4. Kompetencje 4K w służbie nauczyciela i ucznia
  5. Nowoczesne metody pracy i trendy w nauczaniu: plan Daltoński, ocenianie kształtujące, budząca się szkoła

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.