Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniem mowy?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Nauczycielu mając w grupie przedszkolnej dziecko, które jest niemówiące bądź wymowa dziecka jest niezrozumiała, a także pojawia się niezgrabność ruchowa nie musisz się zastanawiać się jak pomóc. Może to afazja? Bardzo często dzieci mają trudności związane
z mową. Zasób słownictwa jest na niskim poziomie, a przy tym wszystkim współistnieją różne wady wymowy. Skierowanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, i co dalej?

Podczas szkolenia nauczycielu dowiesz się co to jest afazja, jaka jest charakterystyka dziecka z afazją i jak powinna wyglądać praca z takim dzieckiem.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel zapozna się z terminologią afazji oraz pozna charakterystykę dziecka z afazją.
 2. Nauczyciel pozna metody pracy z dzieckiem z afazją.
 3. Nauczyciel pozna przykładowe zabawy i ćwiczenia terapeutyczne

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Afazja- co to jest?
 2. Afazja dziecięca-terminologia
 3. Klasyfikacja afazji
 4. Kryteria różnicujące alalię, niedokształcenie mowy o typie afazji i afazję dziecięcą
 5. Różnice pomiędzy postaciami afazji dziecięcej – afazją rozwojową i nabytą
 6. Cechy odróżniające proste opóźnienie rozwojowe mowy od afazji rozwojowej
 7. Różnice miedzy afazją dziecięcą a afazją u dorosłych
 8. Charakterystyka funkcjonowania dziecka z zaburzeniami mowy o typie afazji
 9. Cechy charakterystyczne dla niedokształcenia mowy o typie afazji
 10. Symptomy niedokształcenia mowy o typie afazji
 11. Elementy składowe diagnozy zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń mózgu
 12. Dziecko z afazją w przedszkolu, co dalej?
 13. Orzeczenie a afazja.
 14. Jak pomóc dziecku z afazją
 15. Etapy postępowania terapeutycznego i ich charakterystyka
 16. Wskazówki do pracy z dzieckiem z afazją dla nauczycieli i rodziców
 17. Zabawy i ćwiczenia terapeutyczne stymulujące rozwój dziecka

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.