Jak nauczyć uczniów mądrego oraz bezpiecznego korzystania z treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Wiemy jak dużo informacji jest publikowanych w sieci. Które z nich mogą być przydatne dla nauczyciela i ucznia? Wydaje nam się, że treści publikowane w Internecie są wiarygodne. Wiemy też, że w sieci są informacje, do których należy podchodzić  z ostrożnością bo mogą zawierać nieprawdziwe treści. Niosą ze sobą wiele  niebezpieczeństw. Nie zawsze młody człowiek jest w stanie to ocenić. Dlatego powinniśmy kształtować  u naszych uczniów krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, uczyć  ich bezpiecznego poruszania  się po zasobach Internetu. Powinniśmy dążyć do  poznania przez nich niebezpieczeństw, zagrożeń, rozsądnego podejścia do publikowanych treści.  Zagadnienia, które poruszymy  podczas szkolenia  są również ważne dla każdego użytkownika sieci.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Będą znać zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi
 2. Rozpoznawać zagrożenia w sieci.
 3. Będą korzystać z wiarygodnych źródeł informacji w Internecie.
 4. Nabędą umiejętności krytycznego podejścia do publikowanych treści w Internecie i mediach społecznościowych.
 5. Nauczą się wykorzystywać narzędzia TIK w edukacji.
 6. Opracują materiały na lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Bezpieczeństwo i zagrożenia w
 2. Krytyczne podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych
 3. Wiarygodność źródeł internetowych. Fake news czy rzetelna informacja.
 4. Przegląd źródeł informacji – dobre źródła wiedzy.
 5. Narzędzia TIK przydatne w edukacji.
 6. Tworzenie materiałów na lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.