Jak budować zdrowe relacje w oparciu o walidację?

„Za potrzebą komunikacji stoi potrzeba dzielenia się. Za potrzebą dzielenia się stoi potrzeba bycia rozumianym.”

/ Leo Rosten /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa – człowiek, jako istota społeczna, pragnie akceptacji uznania i poczucia przynależności. Śmiało można stwierdzić, że jesteśmy zaprogramowani na budowanie relacji.
Jednym ze sposobów tworzenia zdrowych relacji jest walidacja, która może wyraźnie poprawić życie każdego człowieka. Nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, ale zdecydowanie poprawi relacje w niemal każdym obszarze naszego życia – przyjaźniach, kontaktach ze współpracownikami, z szefami, w relacjach rodzinnych, w kontaktach z nieznajomymi. 

Walidacja znajduje zastosowanie praktycznie we wszystkich typach relacji. To niezwykle skuteczne narzędzie również do szybkiego rozwiązywania trudnych, konfliktowych sytuacji, ponieważ pozwala pozbyć się frustracji, a to powoduje, że można poszukać rozwiązania. 

Zasady, narzędzia i techniki walidacji są niezwykle skuteczne – umożliwiają między innymi: 

 • łagodzenie, rozwiewanie obaw i niepewności innych, np. gdy mamy do czynienia ze zdenerwowanym osobą lub staramy się przemówić do rozsądku dziecku, itp. 
 • dawanie wsparcia i zachęty – nawet jeśli nie potrafimy rozwiązać problemu; 
 • uspokojenie drugiej osoby, by zostać usłyszanym w sytuacjach konfliktowych;
 • otwieranie ludzi na nasze rady, informacje zwrotne, pocieszanie, itp. 

Umiejętność walidacji przynosi wymierne i długofalowe korzyści. Każdy może się jej nauczyć, ponieważ jest to umiejętności nie wrodzona, lecz nabyta. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 1. potrafią wskazać główne czynniki budujące pozycję szkoły w środowisku lokalnym;
 2. wiedzą, czym jest walidacja i znają korzyści płynące z jej zastosowania,
 3. potrafią budować/wzmacniać relacje w oparciu o narzędzia/techniki walidacji;
 4. dowiedzą się, jak wykorzystać walidację w różnych szkolnych sytuacjach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klimat i kultura szkoły jako wyznaczniki pozycji placówki w środowisku lokalnym.
 2. Filary autorytetu nauczyciela we współczesnej szkole.
 3. Sposoby skutecznej komunikacji z pokoleniem Z i Alpha.
 4. Strategie budowania relacji nauczyciel – uczeń.
 5. Czym jest walidacja? – zalety i możliwości wykorzystania w szkolnej praktyce.
 6. Cztery kroki walidacji – omówienie narzędzi i technik.
 7. Fakty i mity dotyczące walidacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.