Innowacyjny druk 3D, długopisy 3D i fotografia w edukacji.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Innowacja (innovation)   – jak podaje słownik / https://pfr.pl/slownik/slownik-innowacja.html / – to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

Z całą pewnością  możliwości druku 3D w szkole czyli korzystanie z drukarek 3D i długopisów 3D można uznać za innowacyjne rozwiązanie dla edukacji.

Drukarka 3D to nowoczesny sprzęt, używany w domu, w szkole, a także mający zastosowanie w przemyśle. Ich zalety zostały dostrzeżone w edukacji. Poziom  technologii sprawił, że innowacyjne pomysły są możliwe do realizacji przez ucznia na lekcji. Druk 3D stał się popularny w szkole, ponieważ jest  jedną z metod wszechstronnego, kreatywnego rozwoju ucznia. Uczeń projektuje model a następnie ma możliwość wydrukowani na drukarce 3D – czyli od pomysłu do osiągniecia celu. Ta sprawczość w edukacji motywuje do rozwoju i poszukiwania rozwiązań. Można zaprojektować dowolne modele, które mogą posłużyć do przeprowadzenia różnych eksperymentów czy być wyrazem pomysłu wdrożonego w życie. Dlatego sensowne staje się działanie by innowacyjna drukarka stała się obowiązkowym wyposażeniem każdej  szkoły w  XXI wieku.

Mając na uwadze  druk 3D należy pamiętać o ręcznym druku 3D z wykorzystaniem pisaków/długopisów/ 3D. Długopis 3D to doskonały sprzęt dla osób chcących tworzyć przestrzenne konstrukcje.  Największą zaletę długopisu 3D stanowi swoboda twórcza ograniczona jedynie kreatywnością jego użytkownika. Cecha ta bezpośrednio łączy się z ogromną prostotą korzystania z możliwości takiego urządzenia. Tworzenie przestrzennej konstrukcji rozpoczyna się od momentu jego włączenia i wykonywane jest bezpośrednio przez jego użytkownika. Stosowanie długopisu 3D może być  również uzupełnieniem drukarki  3D.

Korzystanie z fotografii w edukacji pozwala na dokumentowanie wydarzeń. Dlatego korzystamy ze sprzętu, który nam na to pozwala. Edycja i korekta zdjęć jak również tworzenie atrakcyjnych aranżacji i montaży daje nam nieograniczone możliwości.

Szkolenie  pn. Innowacyjny druk 3D, długopisy 3D i fotografia  w edukacji  – pozwoli na poznanie możliwości drukarki 3D i długopisów 3d, jak również zapozna jak wykorzystać fotografię w szkole. Pokaże, że nauka przez doświadczenie jest sposobem na angażowanie ucznia na lekcji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik pozna możliwości druku 3d.
 2. Potrafi tworzyć modele do drukarki 3D.
 3. Pozna możliwości ręcznego druku 3D z wykorzystaniem długopisów 3D.
 4. Uczestnik zna aplikacje do edycji zdjęć. Potrafi wykonać projekt z wykorzystaniem fotografii.
 5. Potrafi wyszukać zasoby w sieci z bezpłatnymi modelami do druku 3D.
 6. Wykorzystuje swoje pomysły przy tworzeniu projektów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przybliżenie programu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości oraz podstawowego katalogu wyposażenia.
 2. Zapoznanie z zasadami pracy Drukarki 3D. Zalety druku 3D. Dostęp do modeli 3D. Wykorzystanie aplikacji do modelowania 3D.
 3. Zapoznanie z ręcznym drukiem 3D – długopisy 3D. Zasady pracy z długopisem 3D. Pozyskiwanie modeli 3D do ręcznego druku 3D.
 4. Edycja plików graficznych z wykorzystaniem dostępnych aplikacji.
 5. Wykorzystanie plików graficznych i plików wideo do montażu i edycji.
 6. Przygotowanie projektów z wykorzystaniem dostępnych aplikacji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektor, nauczyciele zatrudnienie w szkole

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.