Gdzie jest guzik do motywacji uczniów?

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową lub on-line. Pomoże nauczycielom poznać strategie podnoszące samoświadomość uczniów.

OPIS TEMATU:

Jak motywować uczniów do nauki? Jak sprawić żeby czuli ciekawość, satysfakcję i radość z nauki  ? Co może zrobić nauczyciel dla siebie samego, aby mieć więcej pozytywnych emocji z własnej pracy? Rozwojowy warsztat „Gdzie jest guzik do motywacji?” to aktywne i pogłębione poszukiwania odpowiedzi na te pytania.

Nauczyciele i specjaliści będą mieli szanse przyjrzeć się czynnikom motywacyjnym, które są istotne w ich pracy, poszukać obszarów wpływu na motywację swoją i swoich uczniów. Podyskutują o najciekawszych ustaleniach z zakresu psychologii i neurodydaktyki i zastanowią się co z tych teorii warto wykorzystać w co dziennej pracy z uczniami.

A wszystko po to aby zwiększyć motywację wewnętrzną uczniów i własną.  

O motywacje wewnętrznej mówimy wtedy, kiedy podejmujemy działania aby zaspokoić swoje potrzeby np. uczymy się o czymś bo to nas ciekawi, albo pracujemy bo mamy przekonanie o tym, że to co robimy jest ważne. W pracy nad motywacją wewnętrzną chodzi wiec o to, aby widzieć wartość i sens podejmowanych działań.

Po warsztacie nauczyciele będą wiedzieli jakich strategii użyć aby podnieść samoświadomość uczniów (świadomi wartości,  celu i sensu nauki; własnych potencjałów i wyzwań), oddać im odpowiedzialność za własny proces uczenia się (sprawczość) oraz aby motywacja wewnętrzna uczniów była wysoka i przynosiła sukcesy , satysfakcję i radość.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy:

 1. Będą mogli pomóc uczniom znaleźć uczniom wiarygodną i zindywidualizowaną odpowiedzi na pytanie: Po co się uczyć?
 2. Zdobędą większa wiedzę z zakresu czynników motywacyjnych wpływających na sukces edukacyjny uczniów oraz satysfakcję osobistą
 3. Będą umieli dokonać autodiagnozy poziomu własnej motywacji, aby mieć więcej satysfakcji i radości z pracy
 4. Będą umieli wzmocnić u uczniów poczucia sprawczości w procesie uczenia się i motywacji wewnętrznej
 5. Będą mogli wykorzystać wiedzę o tym jak działa mozg, emocje i motywacja w procesie nauki
 6. Będą mieli gotowe pomysły, wskazówki i metody pracy z uczniami, zwiększające ich motywację wewnętrzną.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Poszukiwanie czynników motywujących i demotywujących w pracy nauczyciela oraz tych, na które mamy osobisty wpływ i takich, na które nie mamy wpływu (praca w zespołach metodą WORLD CAFE).
 2. Autodiagnoza własnych kotwic motywacyjnych z wykorzystaniem narzędzia KOTWICE SCHEINA.
 3. Jak zwiększać własną motywację – dyskusja grupowa (wnioski i refleksje) – lista dobrych praktyk.
 4. Poszukiwanie czynników wpływających na motywację uczniów: czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne (WORLD CAFE)
 5. Motywacja do nauki w świetle wiedzy z zakresu neurodydaktyki i psychologii emocji
 6. Model 4Mat
 7. Przygotowanie i omówienie plakatów „Planowanie procesu dydaktycznego i metod aktywizacji uczniów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu: neurodydaktyki, cyklu Kolba oraz potrzeb psychologicznych i emocjonalnych” (praca zespołowa).

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut).
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.