Efektywne nauczanie w zespole uczniów o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach.

„Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony”.
/ Barbara Prashing /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Każdy z nas ma swoja ulubiona metodę nauki – jedni wolą uczyć się sami, inni w grupie, jedni na siedząco przy biurku, a inni, przemierzając pokój. Każdy z nas ma bowiem własny styl uczenia się, który jest sprawą tak indywidualną jak odcisk palców. Należy pamiętać zatem, że jeśli stworzymy dziecku właściwe środowisko uczenia się, to będzie w pełni uczestniczyć w procesie i rozwijać się.

Współczesna szkoła powinna rozpoznać styl przyswajania wiedzy ucznia i dostosować do niego sposób nauczania. Oczywiście niemożliwe jest dostosowanie technik nauczania do indywidualnych potrzeb dosłownie każdego ucznia, ale można określić indywidualny styl przyswajania wiedzy wszystkich dzieci, po czym dobrać odpowiednie techniki do głównych stylów występujących w zespole klasowym.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • poznają typy uczniów i ich cechy istotne w procesie nauczania – uczenia się,
 • potrafią obserwować uczniów w sposób ukierunkowany,
 • umieją zidentyfikować ich dominujący styl uczenia się,
 • rozpoznają talent i mocne strony uczniów,
 • potrafią zapewnić odpowiedni dla nich sposób nauczania, wspierający rozwój.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Sześć podstawowych warunków efektywnego nauczania.
 2. Typy uczniów – mocne i słabe strony ich funkcjonowania.
 3. Style myślenia – charakterystyczne cechy.
 4. Jak pracować z różnymi typami uczniów:
 • wspieranie mocnych stron ucznia,
 • tworzenie sprzyjających warunków do pracy podczas lekcji,
 • wyrównywanie słabych stron.
 1. Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów.
 2. Tworzenie profilu zespołu klasowego – plan wsparcia.
 3. Wpływ postaw nauczycieli na efektywną pracę uczniów.
 4. Cztery elementy modelu efektywnego nauczania w schemacie lekcji.
 5. Przykładowe narzędzia do przeprowadzenia typologii uczniów.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.