Edukacja w zasięgu ręki czyli jak korzystać z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Ciągle zmieniająca się szkoła stawia przed nauczycielami nowe zadania. Realizacja zadań jest możliwe dzięki nowoczesnym narzędziom, które możemy wykorzystywać w szkole. Takim narzędziem jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Zintegrowana Platforma Edukacyjna ewaluuje i zmienia się.  Jest narzędziem ułatwiającym codzienną naukę. Zawiera bezpłatne e-materiały, do których mają dostęp uczniowie i nauczyciele.
     Korzystanie z platformy ułatwia rozwijanie umiejętności, a różne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne i materiały multimedialne wspomagają budowanie wiedzy. Platforma daje możliwość planowanie ścieżek nauki, które pomagają uczniom w stopniowym zdobywaniu wiedzy. I najważniejsze – Nowość – Zintegrowana Platforma Edukacyjna pozwala na korzystanie z aplikacji Canva.
Z Canvą nie tylko się uczymy  ale także kreujemy pomysły w najbardziej atrakcyjny wizualnie sposób.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciel:

 1. Poznaje możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 2. Wyszukuje i korzysta z gotowych materiałów.
 3. Dodaje e-materiały do Teczki i udostępnia je.
 4. Tworzy e-materiały korzystając z Kreatora materiałów.
 5. Projektuje i tworzy i Ścieżki wiedzy.
 6. Korzysta z aplikacji Canva wykorzystując konto ZPE.
 7. Tworzy materiały na potrzeby lekcji .

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie z Zintegrowaną Platformą Edukacyjną  Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Zapoznanie z możliwościami logowania się do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 3. Korzystanie z gotowych materiałów ZPE.
 4. Praca z Teczką, zbieranie, udostępnianie materiałów.
 5. Korzystanie z Kreatora materiałów. Wykorzystanie szablonów.
 6. Tworzenie ścieżek wiedzy.
 7. Korzystanie z Aplikacji środowiska   Logowanie do platformy Canva z wykorzystaniem konta zpe.gov.pl
 8. Tworzenie materiałów na potrzeby lekcji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online pytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.