Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

„Komunikacja jest kulturą, a kultura komunikacją” / E. T. Hall /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), podobnie jak w poprzednich latach, Minister ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

W nowym roku szkolnym jest ich 10, a wśród nich pojawia się wskazanie, by nadal doskonalić kompetencje nauczycieli w pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, a co za tym idzie, szczególnie ważne jest doskonalenie nauczania języka polskiego jako obcego.

W polskich szkołach jest coraz więcej cudzoziemskich uczniów. Ta grupa jest bardzo zróżnicowana pod każdym względem. Są wśród uczniów w Polsce dzieci przybyszów z krajów Unii Europejskiej, są dzieci z Wietnamu czy Chin. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę
w polskim systemie edukacji znalazła się w ostatnim czasie ogromna grupa dzieci ukraińskich. To dzieci uchodźców, dzieci przybyłe do Polski czasem bez rodziców.

Migracja stawia wiele wyzwań tak przed dorosłymi jak i przed dziećmi. Są one wielokrotnie bardziej niż dorośli narażone są na negatywne konsekwencje stresogennych doświadczeń. Należy więc zrozumieć dziecko cudzoziemskie – przełamać bariery braku zaufania, niechęci, stereotypów, lęku.

Zatem w hierarchii celów działania jako priorytet powinno być zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, emocjonalnej równowagi, czyli integracja z polskim zespołem uczniów – tak, by stworzyć współpracującą całość.

Należy więc cały czas doskonalić kompetencje polskich nauczycieli do pracy w klasach międzykulturowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • poznają różne możliwe konsekwencje migracji wpływające na rozwój dziecka;
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić diagnozę psychologiczną ucznia;
 • poznają różne sposoby wspierania dzieci w obszarze ich stabilizacji;
 • potrafią podczas zajęć dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca;
 • poznają model WISE przydatny do pracy w klasach międzykulturowych;
 • potrafią zbudować scenariusz zajęć w oparciu o model WISE.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Konsekwencje migracji dla rozwoju psychospołecznego dziecka.
 2. Profil psychologiczny ucznia cudzoziemca podstawą jego diagnozy.
 3. Diagnoza umiejętności ucznia cudzoziemskiego – przykładowe ćwiczenia, arkusze.
 4. Sposoby wspierania dzieci doświadczających negatywnych konsekwencji migracji.
 5. Nauczanie języka polskiego jako obcego – metody i form pracy podczas zajęć.
 6. Praca w klasie międzykulturowej wg modelu WISE – zasady, praktyczne rozwiązania.
 7. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.
 8. Dobre praktyki dot. szkolnej integracji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń