ChatGPT - narzędzie AI (sztucznej inteligencji) wspomagające pracę nauczycieli i uczniów w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Sztuczna inteligencja w kształceniu nie jest już odległą rzeczywistością. Była już na przykład używana do nauki języków obcych albo wykonywania zróżnicowanych zadań w zakresie zindywidualizowanego nauczania i uczenia się.  Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał, by wzbogacić edukację. Mówi się, że sztuczna inteligencja ma pomagać ludziom i zastępować ich, gdy ich możliwości poznawcze okażą się niewystarczające. Dotyczy to wielu dziedzin, także szkolnictwa. Jednak dyskusja o wykorzystaniu AI w edukacji budzi wiele emocji. 

 ChatGPT to jedno z narzędzi sztucznej inteligencji, które może pomagać nauczycielom w generowaniu pytań testowych, odpowiadaniu na pytania uczniów oraz tworzeniu materiałów dydaktycznych. Aplikacja wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do analizy języka naturalnego i oferuje prosty zestaw komend, który pozwala na łatwe korzystanie z narzędzia. ChatGPT stale się uczy i dostosowuje do potrzeb nauczycieli i uczniów, co pozwala na skuteczną i efektywną pracę. Dzięki ChatGPT nauczyciele mogą oszczędzić czas i zwiększyć efektywność swojej pracy dydaktycznej.

Szkolenie to dedykowane jest do nauczycieli, którzy są mniej zaznajomieni z technologią i chcą praktycznie zastosować narzędzia sztucznej inteligencji w swojej pracy. Program szkolenia obejmuje różnorodne elementy, od wprowadzenia w tematykę sztucznej inteligencji, przez jej wykorzystanie w generowaniu materiałów dydaktycznych, aż po etyczne aspekty użycia AI przez uczniów. 

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel pozna czym jest sztuczna inteligencja i w jaki sposób można ją wykorzystać w szkole.
 2. Nabędzie wiedzę na temat szans i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją.
 3. Potrafi założyć konto i wykorzystywać ChatGPT jako narzędzia sztucznej inteligencji.
 4. Nabędzie umiejętności korzystania z ChatGPT w pracy dydaktycznej.
 5. Pozna inne narzędzia AI przydatne w pracy nauczyciela

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czym jest AI – wprowadzenie w świat sztucznej inteligencji.
 2. Szanse i zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją.
 3. Co to jest ChatGPT? Zakładanie konta i zadawanie pytań/zagadnień.
 4. Jak ChatGPT może wspomóc nauczyciela.
 5. Sztuczna inteligencja w rękach ucznia – czy wykonana praca była samodzielna?
 6. Jak nauczyć uczniów korzystać z AI.
 7. ChatGPT jako generator pomysłów.
 8. Inne narzędzia AI przydatne w pracy nauczyciela.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.