Budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Z przeglądu badań wynika, że najwięcej sukcesów dydaktycznych i najmniej problemów z utrzymaniem dyscypliny mają te szkoły, których uczniowie czują, że nauczyciele są dla nich bliskimi opiekuńczymi osobami i traktują ich z szacunkiem. Jak osiągnąć dobry klimat w szkole aby każdy uczeń czuł się w niej dobrze, był akceptowany, osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości? Uczniowie coraz częściej zmagają się z depresją, okaleczeniami, dokonują prób samobójczych, mają problemy z odżywianiem. Jak reagować i pomagać uczniom w trudnych dla nich sytuacjach? Nauczyciele także czują się przeciążeni hałasem, tłumem w szkole, nieustanną koniecznością podejmowania decyzji, wymaganiami rodziców.
Zdrowie psychiczne polskich nauczycieli jest poważnie zagrożone. Zdecydowana większość nauczycieli – 86% – ma poczucie, że ich obciążenia zawodowe są wyższe niż w innych profesjach, a u ponad 20% występują pełne objawy zespołu wypalenia zawodowego. Jak czerpać satysfakcję z wykonywanego zawodu i być szczęśliwszym w życiu? Porozmawiamy również o profilaktyce zdrowia psychicznego nauczycieli.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia:

Poznanie działań wpływających na kulturę i klimat szkoły.
Wzmacnianie zdrowia psychicznego uczniów.
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli. 

Uczestnicy szkolenia:

 • poznają narzędzia do diagnozy problemów uczniów;
 • poznają zasady dobrych relacji w środowisku szkolnym;
 • poznają sposoby na prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami;
 • poznają problemy dzieci i młodzieży związane ze zdrowiem psychicznym;
 • poznają objawy depresji i wypalenia zawodowego nauczycieli;
 • poznają czynniki wpływające na motywację do pracy;
 • będą umieli rozpoznawać zatrucie emocjonalne;
 • dowiedzą się jak budować nawyki by dobrze czuć się ze sobą.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej a program wychowawczo -profilaktyczny szkoły.
 2. Kultura i klimat szkoły.
 3. Współpraca z rodzicami uczniów.
 4. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic.
 5. Zdrowie psychiczne polskich nauczycieli.
 6. Profilaktyka zdrowia psychicznego nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia.