„Bo ja tak chcę, i tyle” – Zawzięte dziecko w przedszkolu i nieprzejednany rodzic. Jak sobie radzić z problematycznymi sytuacjami?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przejawiać wiele trudnych i niepożądanych zachowań. Mogą to być: wybuchy złości i agresji, wymuszanie płaczem, upieranie się przy swoim za wszelką cenę, potok słów, czyli mówienie bardzo dużo, ogromny lęk i wycofanie oraz wiele innych.
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami radzenia sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach mających miejsce w okresie edukacji przedszkolnej, zarówno dotyczących zachowania dzieci jak i współpracy z rodzicami.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia:

 1. poznają podstawy prawne regulujące prawa i obowiązki rodziców;
 2. zapoznają się z postawami rodziców, modelem wychowawczym i ich wpływem na różne zachowanie dzieci w wieku przedszkolnym;
 3. poznają zasady dobrej współpracy z każdym typem rodziców;
 4. poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi, kryzysowymi sytuacjami w przedszkolu;
 5. poznają swoje prawa jako funkcjonariuszy publicznych;

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawa i obowiązki rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Postawy rodziców w ujęciu psychologicznym i ich wpływ na wychowanie młodego człowieka.
 3. Modele wychowawcze, a zachowania trudne u dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Relacja z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym oparta na współpracy.
 5. Współpraca z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Spontaniczność emocjonalna, aktywność, inicjatywa, egocentryzm, agresja u dzieci w wieku przedszkolnym – problemy wychowawcze w przedszkolu i sposoby radzenia sobie z nimi.
 7. Bądź optymistą – wskazówki do pracy z dzieckiem w przedszkolu.
 8. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu – najważniejsze zagadnienia prawne.
 9. Sytuacje kryzysowe w przedszkolu, sposoby radzenia sobie.
 10. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia