Asertywność i empatia w budowaniu relacji z uczniami i rodzicami.

Scenariusz szkolenia

Ważne!
Szkolenie warsztatowe. Warsztat jest wsparciem dla nauczycieli. Buduje ich pewność siebie, pokazuje jak czerpać radość i satysfakcję z relacji.

OPIS TEMATU:

Każdy z nas ma doświadczenia satysfakcjonujących i wspierających relacji, Bazując na dobrych doświadczeniach uczestników, zbieramy informacje co należy robić, jak działać i co sobie odpuścić, aby zbudować dobre relacje z uczniami i ich rodzicami a także jak współpracować w zespołach nauczycielskich. Cele naszego wysiłku są długoterminowe – to nie tylko zorganizowanie przyjemnego spotkania z rodzicami czy innymi nauczycielami, ale nawiązanie wieloletniej współpracy, której perspektywą jest rozwój dziecka.

Warsztat pokazuje szereg metod i technik z zakresu asertywnej i empatycznej komunikacji, samorozwoju i samoregulacji. Uczestnicy mają szansę:

 • przyjrzeć się tym metodom oraz ich doświadczyć
 • przyjrzeć się swojej gotowość do pracy z tymi metodami: zastanowić się które z tych metod pasują do ich stylu, do ich wrażliwości i otwartości
 • zastanowić się czego potrzebują (od siebie i od innych) aby budować dobre relacje  z rodzicami i uczniami oraz w zespole
 • namierzyć obszar zmiany w zakresie budowania relacji i zaplanować jak tę zmianę wprowadzić.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia:

 1. Poszerzenie umiejętności, dzięki którym nauczyciele będą podejmować skuteczną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami
 2. Poszerzenie umiejętności budowania wspierającej relacji z uczniami
 3. Tworzenie satysfakcjonującej współpracy w zespole nauczycielskim
 4. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 5. Nabycie umiejętności prowadzenia bezpiecznej rozmowy.           
 6. Poznanie technik komunikacyjnych, które są wsparciem w trudnych sytuacjach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czym właściwie są dobre relacje?
 2. Sztuka dobrych relacji. Wskazówki i metody na zbudowanie dobrego kontaktu.
 3. Praca z emocjami jako wskaźnikami potrzeb.
 4. Empatia – jako wysiłek zrozumienia potrzeb innych ludzi i swoich.
 5. Asertywność – jako umiejętność mówienia o swoich granicach i potrzebach.
 6. Empatyczne wyzwania – jak budować dobre relacje kiedy jest trudno.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut).
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.