Stres w pracy nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych najbardziej narażonych na stres i wypalenie zawodowe. Konieczność radzenia sobie z wielozadaniowością w pracy, wymaganiami szkoły, rodziców, samych uczniów, brak możliwości „zamknięcia za sobą drzwi” po dniu pracy w szkole sprzyja pogorszeniu zdrowia psychicznego i fizycznego nauczycieli. Jak pogodzić obowiązki i wymagania skierowane do nauczycieli jednocześnie dbając o siebie i stawiając granice?

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Zasadniczym celem i zadaniem jest wsparcie nauczycieli w radzeniu sobie z nową rzeczywistością szkolną, wsparcie w osiąganiu wysokiej jakości pracy, satysfakcji z wykonywanej pracy pedagogicznej, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz szkoły.
  2. Uświadomienie sobie co nas stresuje i jak stres wpływa na nasze zdrowie i na jakość pracy.
  3. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, radzenie sobie ze stresem.
  4. Zbudowanie recepty na dobre życie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Reakcja organizmu człowieka na stres.
  2. Trudności nauczycieli.
  3. Wypalenie zawodowe i depresja.
  4. Radzenie sobie ze stresem.
  5. Motywowanie nauczycieli do wysokiej jakości pracy.
  6. Recepta na dobre życie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący w szkole i przedszkolu.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie. Każde szkolenie przygotowywane jest indywidualnie zgodnie z potrzebami grona pedagogicznego.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.