Start zawodowy nauczyciela - warunki nawiązania właściwych relacji z uczniami.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Warunkiem skutecznego oddziaływania pedagogicznego jest nawiązanie właściwych relacji z uczniami już podczas pierwszych kilku spotkań z klasą. Sztuka osiągania sukcesu w pracy zawodowej to między innymi strategie stosowane przez nauczyciela w celu wpływania na podejmowanie wysiłku intelektualnego przez uczniów. Z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń angażował się na lekcji ze względu na chęć nauczenia się, czyli przyswojenia określonej wiedzy i umiejętności. Nauczyciel w celu zaplanowania i stosowania określonych strategii motywowania uczniów powinien sam zastanowić się, co jego motywuje do pracy. Taka refleksja stanowi ważny punkty wyjścia do uzyskania odpowiedzi na pytanie, co przede wszystkim motywuje ucznia, czy ja – nauczyciel posiadam odpowiednie kompetencje interpersonalne?
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się ze strategiami stosowanymi przez uczniów w celu uzyskania zaplanowanych korzyści, zasadami wykorzystania odpowiednich strategii w celu pozytywnego oddziaływania na zachowania i postawy uczniów.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia uzyskają umiejętność stosowania właściwych strategii w celu zapewnienia sobie skutecznego startu zawodowego, skutecznego oddziaływania na motywację uczniów oraz umiejętność nawiązania wzajemnie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Cele szkolenia:

 1. zapoznanie nauczycieli z zasadami skutecznego komunikowania się z uczniami
 2. przybliżenie istoty interakcji występujących podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą
 3. wyposażenie nauczycieli w umiejętności interpersonalne istotne w pracy z uczniem i współpracy z rodzicami uczniów
 4. zapoznanie nauczycieli z zasadami zobiektywizowanego oceniania uczniów
 5. zapoznanie nauczycieli z warunkami zachowania odpowiedniej dyscypliny na lekcji

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Istota i znaczenie interakcji personalnych podczas pierwszych spotkań nauczyciela z klasą.
 2. Szkolne gry uczniów. – początek gry.
 3. Strategie nauczycieli. Estetyki sytuacji edukacyjnej wg. L. Witkowskiego.
 4. „Dyscyplina” w szkole.
 5. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, w szczególności w relacjach asymetrycznych.
 6. Refleksyjny nauczyciel. Program ukryty a ocenianie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole/nauczyciele rozpoczynający pracę w nowej klasie/oddziale

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.