Środki pozabudżetowe – jak je pozyskać ?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Każda szkoła cierpi na brak środków finansowych do realizacji różnorodnych celów statutowych. Fundusze przeznaczone na oświatę są niewystarczające, aby móc efektywnie sprostać wymaganiom współczesnej edukacji. Jest dużo źródeł, z których można pozyskiwać dodatkowe fundusze dla szkoły. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i źródła pozyskiwania funduszy. Pomożemy podczas szkolenia pokażemy krok po kroku jak pozyskać różne fundusze pozabudżetowe. Serdecznie zapraszamy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia:
Zapoznanie z zasadami i źródłami pozyskiwania środków pozabudżetowych dla szkół i przedszkoli.

Uczestnicy szkolenia:

  1. Dowiedzą się w jaki sposób założyć stowarzyszenie, aby pozyskać środki pozabudżetowe.
  2. Zapoznają się z dokumentacją potrzebna do założenia stowarzyszenia
  3. Dowiedzą się gdzie szukać źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych
  4. Poznają zasady odczytywania wymagań stawianych grantobiorcom.
  5. Nauczą się jak efektywnie napisać wniosek o dofinansowanie.
  6. Poznają różnorodne źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Stowarzyszenie – warunki zakładania i działalności.
  2. Różne źródła pozyskiwania środków pozabudżetowych
  3. Wymagania wobec grantobiorców.
  4. Pisanie wniosku o przyznanie dofinansowania

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.