Sposoby aktywizowania i motywacji uczniów.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współczesna edukacja stawia coraz większe wyzwania nauczycielom i uczniom. Nauczanie zdalne spowodowało, że wielu uczniów wypadło z systemu edukacji, wielu z nich nie sprostało wyzwaniom edukacji zdalnej, a wielu powraca do szkoły w stanie całkowitej demotywacji, braku wiary we własne możliwości i poczucia alienacji. Jak sprostać tym wyzwaniom w codziennej pracy z uczniami? Jak na nowo obudzić w nich pasję i motywację do nauki i podejmowania coraz to nowych wyzwań?

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest wzmocnienie nauczycieli w procesie motywacji uczniów

Uczestnicy szkolenia:

  1. Zapoznają się z potrzebami uczniów wynikającymi z rozwoju technologii i zmiany pokolenia X, Y, Z
  2. Dowiedzą zrozumieć procesy motywacyjne uczniów
  3. Poznają metody sprzyjające rozbudzaniu motywacji wśród uczniów

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Pokolenie X, Y, Z
  2. Jak zrozumieć mózg nastolatka, aby móc efektywnie z min pracować?
  3. Motywacja – jej rodzaje i metody.
  4. Zasady efektywnego wykorzystania czasu na lekcji służącego motywowaniu uczniów.
  5. Nauczanie przyjazne uczniom.
  6. Jak ćwiczyć pamięć i koncentrację?
  7. Inspirujące metody pracy przy wykorzystaniu TIK w motywowaniu i aktywizowaniu uczniów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia,