Rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Technologie cyfrowe są obecne we wszystkich aspektach życia. Umiejętność posługiwania się technologią cyfrową wywiera wpływ na jakość życia, w tym edukację, nauka i bezpieczeństwo.
Jednym z największych wyzwań nowoczesnego nauczyciela jest przygotowanie ucznia do funkcjonowania w nowym, nieustannie zmieniającym się świecie. Sprzyjają temu – kompetencje cyfrowe. Kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe. Realizujemy je korzystając w bezpieczny sposób z narzędzi cyfrowych. Podczas szkolenia przeprowadzimy Państwa krok po kroku przez narzędzia cyfrowe wykorzystywane w edukacji. Podpowiemy jak w sposób kreatywny i twórczy uatrakcyjnić pracę uczniów na lekcji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel bezpiecznie korzysta z narzędzi cyfrowych i zna zagrożenia w sieci.
 2. Potrafi korzystać z wielu dostępnych źródeł wiedzy.
 3. Wyszukuje materiały na potrzeby edukacji.
 4. Korzysta z narzędzi cyfrowych, które uatrakcyjniają pracę uczniów na lekcji.
 5. Przygotowuje materiały edukacyjne wspierające rozwój kreatywności.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z narzędzi cyfrowych.
 2. Zagrożenia w Internecie.
 3. Korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy – wyszukiwanie zasobów na potrzeby edukacji.
 4. Zasoby edukacyjne w sieci. Korzystanie z serwisów i platform wykorzystywanych w edukacji.
 5. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane w edukacji.
 6. Przygotowanie materiałów edukacyjnych wspierających rozwój kreatywności na lekcji.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.