Rodzice w szkole – rola i zadania, w tym po doświadczeniach w pandemii.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Warunkiem skutecznej współpracy z rodzicami jest zaangażowany w życie szkoły rodzic ucznia. Zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą to nie tylko efekt określonych postaw rodziców, ale również odpowiednie zachęty ze strony wychowawców. Wychowawca, w celu zaplanowania określonych strategii motywowania rodziców do współpracy, powinien uprzednio zdiagnozować potencjał rodziców oraz zapoznać rodziców z podstawami prawnymi ich działania i określić swoje oczekiwania względem tej współpracy.
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z podstawami prawnymi współpracy z rodzicami, postawami rodziców wobec szkoły, sztuką motywacji oraz zasadami współpracy w celu pozytywnego oddziaływania na postawy rodziców wobec szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność nawiązania i prowadzenia skutecznej współpracy z rodzicami uczniów.

Uczestnicy szkolenia poznają:

  1. zasady skutecznego motywowania rodziców do współpracy;
  2. rodzaje postaw rodziców wobec szkoły i sposoby efektywnych oddziaływań na nawiązywanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z rodzicami;
  3. podstawy prawne i płaszczyzny współpracy z rodzicami.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne działania rodziców w szkole – miejsce i rola rodziców w polskiej szkole, w tym po doświadczeniach w pandemii.
  2. Obowiązki rodziców wobec szkoły i szkoły wobec rodziców.
  3. Postawy rodziców wobec szkoły.
  4. Zasady współpracy z rodzicami. Warunki skutecznej współpracy z rodzicami. Sztuka motywacji. Płaszczyzny współpracy.
  5. Warsztaty wychowawcze dla rodziców – jak je przygotować i zrealizować.
  6. Prawa i obowiązki rodziców w Europie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.