Promocja wizerunku szkoły – potrzebą czasów czy dbałością o jakość usługi edukacyjnej?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami promocji szkoły w kontekście wymogów cywilizacyjnych, potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.
Podczas szkolenia zostaną omówione czynniki decydujące o wizerunku szkoły w środowisku, sposoby kreowania wizerunku, w tym roli dyrektora i nauczycieli w promowaniu wizerunku.
Omawiając kolejne etapy kreowania i promowania wizerunku, uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z czynnikami mającymi wpływ na postrzeganie i odbiór szkoły przez środowisko lokalne, co pozwoli na dostosowanie działań szkoły do potrzeb uczniów i wymogów stawianych przed szkołą w obecnej dobie. Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z zasadami kreowania wizerunku szkoły w środowisku oraz czynnikami decydującymi o jakości i efektywności pracy szkoły.
 2. Pozna przykładową procedurę kreowania wizerunku szkoły.
 3. Na podstawie otrzymanych materiałów potrafi zmodyfikować przyjętą w szkole strategię działań dydaktyczno-wychowawczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Promocja szkoły potrzebą czasów – dlaczego należy promować szkołę?
 2. Cele promocji szkoły.
 3. Kto odpowiada za promocję szkoły?
 4. Jak promować szkołę – zasady promocji.
 5. Co i kto decyduje o wizerunku szkoły w środowisku?
 6. Rola dyrektora i nauczycieli w kreowaniu wizerunku
 7. Strategia działań promocyjnych.
 8. Wpływ rodziców na wizerunek szkoły.
 9. Metody promocji szkoły.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i nauczycieli szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Kurs z naboru otwartego lub na zamówienie.
Szkolenie w trybie online – 4 godziny dydaktyczne (180 minut)

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.