Problem samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W ostatnim czasie lekarze, terapeuci, rodzice i wreszcie nauczyciele zauważają znaczny wzrost występowania samouszkodzeń zarówno u młodzieży, jak i co raz częściej u dzieci. Uczniowie nie radzą sobie z napięciem psychicznym, odrzuceniem, problemami dnia codziennego, a trudnych momentach, kiedy odczuwają silną potrzebę rozładowania napięcia emocjonalnego, sięgają po środki drastyczne, okaleczając własne ciało. Specjaliści uznają samouszkodzenia za sposób komunikacji z otoczeniem, chęć zwrócenia uwagi na swój stan, na siebie, wołanie o pomoc. Szkolenie, które Państwu proponujemy, ma na celu przybliżenie nauczycielom i wychowawcom tej problematyki, by mogli we właściwy sposób pomóc swoim uczniom borykającym się z zrachowaniami autoagresji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  • Znać będą klasyfikację, syndrom, formy i mechanizmy samouszkodzeń dzieci i młodzieży.
  • Uświadomią sobie konsekwencje zachowań autoagresywnych swoich uczniów.
  • Znać będą procedury postępowania w przypadku samookaleczeń uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Definicja, klasyfikacja, formy i syndrom samouszkodzeń.
  2. Mechanizm spustowy samookaleczeń.
  3. Konsekwencje i psychologiczne funkcje samouszkodzeń.
  4. Psychologiczne i społeczne funkcjonowanie osób dokonujących samookaleczeń.
  5. Procedury postepowania w przypadku zachowań autodestrukcyjnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.
Podczas szkolenia online prezentacja będzie udostępniona do użytku szkole.