Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Samobójstwa dzieci i młodzieży stanowią w Polsce drugą, po wypadkach, przyczynę zgonów. Samobójstwa- rzadkie, co nie znaczy nieobecne wśród dzieci, przybierają na sile w okresie dorastania. To problem, którego skala narasta – coraz więcej młodych ludzi postanawia odebrać sobie życie. Motywem czynu samobójczego u dzieci i młodzieży najczęściej jest „wołanie o pomoc” i pragnienie zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Zamach samobójczy młodego człowieka można traktować jako apel sygnalizujący nieradzenia sobie ze sobą i problemami oraz wywołanie reakcji ważnych dla niego osób. Czynnikami zaś wyzwalającymi zachowania samobójcze mogą być stresujące wydarzenia życiowe, jak np. konflikty interpersonalne, upokarzające, poniżające doświadczenia, problemy w szkole, konflikty z prawem, przeprowadzki i wiążące się z tym trudności w przystosowaniu się do nowych miejsc.
   Zapobieganie samobójstwom jest możliwe, lecz wymaga to całej serii działań. Istotne jest więc poznanie przyczyny i sygnałów ostrzegawczych, które powinny wzbudzić czujność nauczycieli. Uważamy, że najistotniejsza jest wiedza– jak zapobiec samobójstwu dziecka? I właśnie tym aspektom poświęcone jest to szkolenie

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • znać będą ogólną charakterystykę samobójstw, czynniki ryzyka i przyczyny mogące sprzyjać samobójstwom wśród młodzieży,
 • wiedzieć będą jakie są wczesne sygnały ostrzegawcze wysyłane przez dziecko, które może zaobserwować nauczycieli, a które rodzic,
 • umiał będzie podejmować działania profilaktyczne chroniące uczniów oraz eliminujące lub osłabiające czynniki ryzyka,
 • wiedzieć będzie jakie należy podejmować w szkole działania pokryzysowe.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Samobójstwo- ogólna charakterystyka.
 2. Rodzaje samobójstw.
 3. Środowisko rodzinne, a problemy samobójstw dzieci i młodzieży.
 4. Szkoła, a problem samobójstw dzieci i młodzieży.
 5. Sygnały ostrzegawcze, które powinny wzbudzić czujność nauczycieli.
 6. Sygnały ostrzegawcze wysyłane przez dziecko, które może zaobserwować rodzic.
 7. Zalecenia dla rodziców i nauczycieli, którzy zauważą symptomy świadczące o tym, ze dziecko chce odebrać sobie życie.
 8. Nie dopuść do tragedii- działania profilaktyczne.
 9. Działania pokryzysowe w szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają prezentację, która będą mogli wykorzystać w trakcie spotkań z rodzicami.