Prawo oświatowe w pracy nauczycieli przedszkola.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

 

Szkolenie jest szczególnie polecane nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole, ale nie tylko, ponieważ znajomość prawa oświatowego to warunek prawidłowego wykonywania obowiązków nauczyciela i uniknięcia odpowiedzialności prawnej w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami
i obowiązkami nauczyciela wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, dzięki czemu będą swoje zadania wykonywać na możliwie najwyższym poziomie. Właściwe wykonywanie zadań zawodowych to gwarancja satysfakcji z wykonywanej pracy, co jest jednym z czynników motywujących nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań w dążeniu do mistrzostwa zawodowego.
Będzie możliwość zapoznania się z podstawami aktami prawnymi, których znajomość ułatwi start zawodowy i prawidłowe wykonywanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Poznanie wybranych przepisów ustawy Prawo oświatowe;
  2. Przedstawienie obowiązków i zadań nauczyciela wynikających z Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych;
  3. Zaznajomienie z zasadami prawidłowego dokumentowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane zapisy z Karty Nauczyciela – zadania i obowiązki nauczyciela.
  2. Zadania nauczycieli wynikające z ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w tym podczas zajęć organizowanych poza terem przedszkola.
  4. Organizacja wycieczek i wyjść – przestrzeganie regulaminów.
  5. Dokumentowanie pracy pedagogicznej.
  6. Ocena pracy nauczyciela.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.