Prawo do stawiania granic - asertywność w pracy nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Asertywność najczęściej kojarzy się z umiejętnością mówienia „NIE”, stawiania na swoim, a przecież nie chodzi o to, by w szkole odmawiać za każdym razem uczniom, rodzicom, współpracownikom w sytuacjach wywierania przez nich presji . Asertywność jest zdecydowanie czymś więcej – postawą przyjmowana wobec siebie i innych, która umożliwia budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w rzetelną wiedzę na temat asertywności oraz przekazanie praktycznych wskazówek na temat jej rozwijania. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej umożliwiającej przećwiczenie wybranych umiejętności asertywnych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Znać będą elementy postawy asertywnej oraz umiejętności związane z zachowaniami asertywnymi.
 2. Określą swoje mocne strony związane z asertywnością oraz obszary do doskonalenia.
 3. Znać będą sposoby i możliwości rozwoju postawy asertywnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Postawa asertywna – charakterystyka, elementy.
 2. Umiejętności związane z asertywnością, np.
  a) wyrażania własnych opinii i ocen z uznaniem prawa innych (np. uczniów, rodziców) do odmiennego zdania,
  b) wyrażanie własnych emocji jasno i wprost,
  c) wytyczania swoich granic psychologicznych (informowanie, na co nauczyciel wyraża zgodę w pracy i w kontaktach z uczniami, rodzicami, a na co nie), obrona tych granic (stanowcze reagowanie w przypadku łamania ustalonych zasad);
  d) demaskowanie aluzji (czyli radzenie sobie z komunikatami nie wprost)
  e) umiejętność radzenia sobie w przypadku częściowo uzasadnionych pretensji ze strony innych
  f) przyjmowanie informacji zwrotnych lub odmowa ich przyjęcia
 3. Asertywność w kontaktach z uczniami i rodzicami.
 4. Asertywność w kontekście dbania o własne emocje, potrzeby i zasoby.
 5. Sposoby rozwijania postawy asertywnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.