Praca wychowawcy klasy, zgodnie z wymaganiami prawa oświatowego i podstawą programową.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, podstawa programowa opisuje także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą . Zatem podstawa programowa wyznacza cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Ten zaś nada kształt planom pracy wychowawczej dla poszczególnych klas, a tym samym tematykę zajęć z wychowawcą. Celem szkolenia jest przybliżenie atrakcyjnych sposobów realizacji lekcji z wychowawcą, zgodnych z podstawą programową oraz obowiązkowych zadań wychowawcy klasy i prawidłowego dokumentowania pracy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

  1. Znają zadania i obowiązki wychowawcy zgodne z wymogami prawa oświatowego.
  2. Udoskonalą umiejętności wyznaczenia celów wychowawczych wynikających z podstawy programowej.
  3. Przygotują ciekawe scenariusze zajęć z wychowawcą.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy.
  2. Wychowanie i profilaktyka w świetle zapisów prawa.
  3. Zależności pomiędzy podstawą programową a szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym i tematyką zajęć z wychowawcą.
  4. Plan wychowawczy dla klas – tematyka godzin z wychowawcą.
  5. Metody aktywizujące w procesie wychowania.
  6. Plany i scenariusze lekcji wychowawczych – przykłady z różnych obszarów wychowania wyznaczonych przez nową podstawę programową.
  7. Prawidłowe dokumentowanie pracy wychowawcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.