Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dzieciom z Ukrainy w przedszkolu, szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W związku z trwającą wojną, coraz więcej ukraińskich dzieci z rodzicami znajduje bezpieczne miejsca zamieszkania w Polsce. Większość z nich już jest lub wkrótce będzie wychowankami przedszkoli, uczniami szkół. Ich bagaż trudnych przeżyć, emocji, doświadczeń jest bardzo duży i dla nas często niewyobrażalny. Część dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne. Wszystkie dzieci ukraińskie będą wymagać wparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki oświatowej.

   Podczas szkolenia przybliżone zostaną aktualne przepisy prawa oświatowego, wytyczne MENiS dotyczące organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci ukraińskich, metody i sposoby ich wsparcia w bieżącej pracy nauczycieli oraz trudności i problemy z jakimi mogą się borykać, min. kryzys psychologiczny, zespół stresu pourazowego (PTSD).

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele po szkoleniu:

  • poznają symptomy kryzysu psychologicznego, zespołu stresu pourazowego (PTSD) u dzieci
  • wiedzieć będą jak wspierać i pomagać w bieżącej pracy dzieciom ukraińskim borykającym się z powyższymi problemami
  • wiedzieć będą jak organizować pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom z Ukrainy w swojej placówce, poznają praktyczne rozwiązania

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Dziecko w kryzysie psychologicznym.
  2. Symptomy zespołu stresu pourazowego (PTSD) u dzieci.
  3. Podstawy prawne, wytyczne MENiS dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z Ukrainy.
  4. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom ukraińskim w przedszkolu, szkole – praktyczne rozwiązania.
  5. Wsparcie i pomoc uczniom z problemami emocjonalnymi oraz ze SPE w bieżącej pracy nauczycieli.
  6. Zadania specjalistów w przedszkolu, szkole.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli, szkół, psycholodzy, pedagodzy.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.