Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce.

„Oczywiście, że to nieuczciwe zmuszać żółwie, by ścigały się z zającami”
(Raffini)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Trudności w uczeniu się to wypadkowa współwystępowania czynników, które tkwią w samym dziecku oraz przyczyn środowiskowych. Są dzieci, które nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania powszechnie obowiązującego w szkołach, nie mieszczą się w powszechnie funkcjonującym systemie edukacyjnym.
Są one w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy w formie specjalnego programu nauczania, specjalnych metod nauczania dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń i możliwości. Niezwykle ważne jest też uwzględnienie w kryteriach oceniania postępów ucznia oraz stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności uczniów,
 • poznają zasady właściwego nagradzania,
 • będą wiedzieć, jakie narzędzia służą „ocenianiu motywującemu”,
 • potrafią w bieżącej pracy z uczniem udzielić mu skutecznej pomocy,
 • dowiedzą się, jakie pułapki mogą napotkać w procesie oceniania,
 • potrafią przygotować dla uczniów dostosowania na poszczególne oceny.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Poznać, żeby zrozumieć ucznia – czyli, jak rozpoznać trudności i w bieżącej pracy skutecznie pomóc uczniowi?
 3. Ocenianie uczniów z trudnościami: informacja zwrotna, właściwe nagradzanie.
 4. Wymagania edukacyjne – dostosowania dla uczniów z trudnościami.
 5. Standardy dostosowania wymagań edukacyjnych wobec uczniów o SPE – wybrane przykłady.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online -odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.