Nowoczesne prezentacje w pracy nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nowoczesna prezentacja to taka, która absorbuje uwagę słuchacza. Prezentacje w edukacji są wszechobecne. Każdy nauczyciel z pewnością przygotował więcej niż jedną prezentację. A jak przygotować prezentacje z wykorzystaniem szablonów i wzorców slajdów i jak z prezentacji przygotować film – dowiesz się na tym szkoleniu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Nauczyciel zna zasady tworzenia prezentacji.
 2. Samodzielnie tworzy prezentacje z wykorzystaniem wzorca slajdów.
 3. Nauczyciel potrafi zaprojektować prezentacje z zastosowaniem układu slajdów.
 4. Zapisuje prezentacje w dostępnych formatach.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady tworzenia prezentacji.
 2. Podstawowe narzędzia cyfrowe do tworzenia prezentacji np. PowerPoint, Prezentacja Google, Sway itp.
 3. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 4. Umieszczanie w prezentacji grafik, zdjęć, filmów, hiperłączy.
 5. Zapisywanie prezentacji w dostępnych formatach.
 6. Ćwiczenia podsumowujące i utrwalające wiedzę słuchaczy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

 1. Forma tradycyjna – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 3. Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.