Niezbędne narzędzia TIK w pracy zdalnej i stacjonarnej nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Rozwój nowych technologii, czas edukacji zdalnej ale i stacjonarnej stawia przed nauczycielem nowe wyzwania. Jednym z nich jest zmiana sposobu pracy i przygotowanie lekcji tak, by były atrakcyjne dla uczniów. Sytuacja wymusza by sięgać po nowe narzędzia TIK. Narzędzia TIK najlepiej by były online, które będą dostępne przez przeglądarkę, a których nie trzeba instalować. Dlatego wykorzystanie narzędzi TIK dostępnych w sieci z pewnością wpłynie na atrakcyjność zajęć, zainteresuje uczniów i przyczyni się do pełnej realizacji podstawy programowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Poznają ciekawe i atrakcyjne dla uczniów narzędzia cyfrowe.
 2. Potrafią sprawnie pracować z narzędziami, profesjonalnie wykorzystując je na lekcjach.
 3. Będą wiedzieć, jak dzięki nowym technologiom realizować zajęcia w sposób innowacyjny i nowatorski.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Narzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela.
 2. Tworzenie materiałów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 3. Usługi do tworzenia kodów QR i przykłady ich wykorzystania.
 4. Projektowanie chmur wyrazowych i sposoby zapisywanie przez użytkownika.
 5. Narzędzia do tworzenia interaktywnych puzzli.
 6. Narzędzia do natychmiastowej informacji zwrotnej.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Szkolenie może być prowadzone w dwóch formach:

 1. Forma tradycyjna – po spełnieniu wszystkich reguł bezpieczeństwa sanitarnego przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 2. Forma on-line w oparciu o platformę ClickMeeting przy dostępie przez każdego uczestnika do komputera z dostępem do sieci Internet.
 3. Zarówno forma 1 jak i 2 prowadzona jest przez 80% czasu szkolenia w formie aktywnej pracy uczestników.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.