NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

"Patrz tam, gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią”
Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W szkole XXI wieku wiodąca staje się idea uczenia innowacyjnego, która zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, ale stawia też przed nimi wysokie wymagania – nie wszyscy uczniowie mogą im sprostać. Tu z pomocą przychodzi neurodydaktyka, która dostarcza wiedzy na temat pracy mózgu, a tym samym pozwala zrozumieć procesy uczenia się i zapamiętywania.
Jej celem jest opracowywanie i wdrażanie metod nauczania i uczenia się przyjaznych mózgowi, czyli takich, które wykorzystują silne strony mózgu, by podnieść efektywność procesu nauczania – uczenia się oraz przyspieszyć go. Zatem rolą nauczyciela jest kreowanie sytuacji edukacyjnych, które będą przyjazne mózgowi.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele:

 • poznają czynniki wpływające na zdolność uczenia się i przyspieszenie tego procesu,
 • potrafią podnieść poziom zrozumienia czytanego przez uczniów tekstu,
 • poznają metody, które umożliwiają głębokie przetworzenie materiału,
 • będą umieli zastosować techniki szybkiego zapamiętywania informacji,
 • dowiedzą się, jak wyzwolić twórcze działania uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pokolenie XYZ, czyli nowe myślenie o edukacji.
 2. Poznać, żeby zrozumieć ucznia i jego potrzeby.
 3. Koncentracja uwagi a sekrety motywacji – wybrane narzędzia.
 4. Jak czytać ze zrozumieniem? – metoda 5 kroków.
 5. Sposoby aktywacji pamięci uczniów – głębokie przetwarzanie informacji.
 6. Jak wyzwolić kreatywność? – metody stymulujące myślenie twórcze uczniów.
 7. Zadania twórcze na lekcjach, czyli nauka w działaniu – przykłady.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.