Nauka kodowania wstępem do nauki programowania.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Żyjemy w czasach interesujących dla edukacji. Dzięki technologiom mobilnym i nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym dostajemy dziś do ręki narzędzia, dzięki którym możemy czynić naprawdę wielkie i dobre rzeczy.

Uczymy dzieci czytać, pisać, liczyć. Programowanie jest czwartą podstawową kompetencją którą młody człowiek powinien opanować. Nie wszyscy będą programistami ale każdy powinien umieć rozwiązywać problemy czyli myśleć komputacyjnie. Dlatego warto uczyć programowania od najmłodszych lat. Zaczynamy od początku czyli od kodowania. Kodowanie jest wstępem do programowania. Kodowanie nie musi odbywać się z wykorzystaniem komputera. W pierwszym etapie edukacyjnym, zapisy podstawy programowej zakładają, że zaczynamy uczyć programować – kodować bez dostępu do komputera. Uczymy czym jest myślenie komputacyjne. Pokazujemy, że funkcjonujemy wg określonych schematów działania czyli algorytmów. Najlepszą metoda uczącą programowania jest zabawa. Dlatego zaczynamy uczyć kodować i dekodować informacje podczas wspólnych zabaw. Nauka kodowania poprzez zabawę to doskonały sposób poznania języka programowania. Wspólne zabawy już na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczą logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności. Wiedza z zakresu programowania to szansa na rozwinięcie kompetencji, które przydadzą się w każdym zawodzie. Takie umiejętności jak współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, przewidywania, czy logicznego myślenia to tylko niektóre z wielu kompetencji, które możemy wykształcić u dziecka. Takie kompetencje są bardzo ważne w XXI w., w którym nasi najmłodsi będą musieli być atrakcyjni na rynku pracy. Nasi uczniowie będą pracować w zawodach, których jeszcze nie ma, będą zmieniać pracę wielokrotnie. Dlatego nauka kodowania jako wstęp donauki programowania jest doskonałym sposobem by nauczyć myślenia komputacyjnego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 • Przypomnienie podstawy programowej edukacji informatycznej.
 • Zapoznanie z umiejętnościami informatycznymi ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym.
 • Zapoznanie z pojęciem myślenie komputacyjne.
 • Poznanie jak kodować i dekodować informacje.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych wspomagających kodowanie i dekodowanie informacji.
 • Poznanie umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia przez zabawę i ruch.
 • Poznanie narzędzi do programowania wizualnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawa programowa edukacji informatycznej.
 2. Umiejętności informatyczne uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym.
 3. Rozwijanie myślenia komputacyjnego.
 4. Kodowanie i dekodowanie informacji.
 5. Narzędzia cyfrowe wspierające kodowanie i dekodowanie informacji.
 6. Rozwijanie u dzieci umiejętności myślenia logicznego i algorytmicznego przez zabawę i ruch.
 7. Wprowadzenie do programowania wizualnego.
 8. Ćwiczenia utrwalające umiejętności myślenia komputacyjnego.
  • Myślenie komputacyjne.
  • Algorytm, polecenie, sekwencja poleceń.
  • Wykorzystanie zabaw i gier do rozwijania u dzieci umiejętności myślenia logicznego i algorytmicznego.
  • Kodowanie i dekodowanie informacji.
  • Programowanie wizualne.
  • Ozoboty.
 9. Kodowanie i programowanie jako kluczowe kompetencje kształcenia informatycznego.
 10. Nauka kodowania przez zabawę i ruch.
 11. Dostępne narzędzia przygotowujące do programowania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 min.)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.