Motywacja – zasady skutecznego oddziaływania pedagogicznego.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Warunkiem skutecznej motywacji ucznia do podejmowania wysiłku intelektualnego jest przede wszystkim zmotywowany nauczyciel – z punktu widzenia nauczyciela cenne jest, aby uczeń angażował się na lekcji ze względu na chęć nauczenia się, czyli przyswojenia określonej wiedzy i umiejętności. Nauczyciel w celu zaplanowania określonych strategii motywowania uczniów powinien sam zastanowić się, co jego motywuje do pracy. Taka refleksja stanowi ważny punkty wyjścia do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uczeń ma taką samą motywację jak ja – nauczyciel?
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami sztuki motywacji i relaksacji, strategiami stosowanymi przez uczniów w celu uzyskania zaplanowanych korzyści, zasadami wykorzystania strategii nauczycieli w celu pozytywnego oddziaływania na zachowania i postawy uczniów.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności z zakresu motywowania uczniów do osiągania sukcesu w szkole.
Uczestnicy szkolenia poznają:

  1. zasady skutecznego motywowania uczniów do nauki;
  2. sposoby wspomagania uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego;
  3. strategie stosowane przez uczniów w celu uzyskania tymczasowych korzyści.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki – czy odpowiednio zmotywowany nauczyciel to warunek sukcesu w pracy z uczniem?
  2. Czynniki warunkujące sukces szkolny ucznia. Wspomaganie umysłu – relaksacja.
  3. Sztuka motywacji
  4. Strategie uczniów jako sposób na osiąganie indywidulanych korzyści
  5. Szkolne „gry” uczniów
  6. Strategie nauczycieli jako sposób na osiąganie sukcesu w pracy zawodowej – estetyki sytuacji edukacyjnych

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.