Mój uczeń jest uchodźcą. Realna pomoc uczniom i nauczycielom w dobie zmagania się z konsekwencjami wojennymi.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Każda wojna, a więc i ta, dziejąca się za naszą graniczną rzeką, obok nas, w Ukrainie, sprawiła, że cały dotychczasowy porządek świata legł w gruzach. Już nic nie jest takie samo, już my i nasi uczniowie nie jesteśmy tacy sami. Jak mamy żyć, pracować, współdziałać, by odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Takie pytania zadajemy sobie każdego dnia.

Problemy związane z toczącą się wojną, napływem uchodźców z Ukrainy do naszego kraju oraz edukacją nowych uczniów w szkołach, to nasza codzienność. Poznanie różnych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, które są charakterystyczne dla przedstawicieli danego narodu i odróżniają jego członków od innych. Wiedza o wymiarach kultur, sposobie wsparcia uczniów polskich i uchodźców, przeciwdziałanie pogłębiania się kryzysu czy traumy, a także stanów lekowych, to nie lada zadanie, które stoi przed każdym z nas- nauczycielem, ale z którym wspólnie sobie świetnie poradzimy!!

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Nauczyciele po szkoleniu:

 • Poznają przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy z dziećmi/uczniami cudzoziemcami.
 • Będą znali wymiary kultury, a tym samym różnice i podobieństwa w kontekście różnorodności kulturowej nowych uczniów-uchodźców.
 • Poznają psychologiczne i społeczne konsekwencje migracji, w tym żałobę kulturową i syndrom ocalonych.
 • Będą wiedzieli jak funkcjonuje dziecko z zespołem stresu pourazowego, jak je wspierać i stworzyć bezpieczną więź jako czynnik je chroniący.
 • Będą wiedzieli jak organizować wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom-uchodźcom

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Prawo oświatowe, a kwestie ucznia cudzoziemca.
 2. Wielokulturowa społeczność szkolna.
 3. Wymiary różnic kulturowych.
 4. Psychologiczne i społeczne konsekwencje migracji.
 5. Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) u uchodźców- dzieci i ich rodziców/ opiekunów.
 6. Żałoba kulturowa i syndrom ocalonych.
 7. Organizacja wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ukraińskim – praktyczne rozwiązania.
 8. Zasady tworzenia dobrej atmosfery i współpracy międzynarodowej w szkole i klasie- propozycja rozwiązań.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektorzy

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.