Komunikacja społeczna - komunikacja w sytuacjach konfliktowych (trudnych).

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Sprawna i skuteczna komunikacja jest zadaniem priorytetowym naszej nauczycielskiej pracy oraz warunkiem osiągnięcia porozumienia pomiędzy uczniem i nauczycielem. Dobre relacje z uczniami i ich rodzicami przyczyniają się do budowania zgranego zespołu uczniowskiego, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów, nawiązywaniu więzi i tworzeniu pozytywnego klimatu dydaktycznego i wychowawczego.
   Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami budowania sprawnej komunikacji interpersonalnej, w tym przekazywania i odczytywania komunikatów niewerbalnych, zasadami radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla ucznia, nauczyciela i rodzica oraz zasadami tworzenia satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: usprawnienie relacji interpersonalnych w tworzeniu odpowiedniego klimatu pracy szkoły.

 1. Słuchacz pozna zasady sprawnej komunikacji interpersonalnej
 2. Słuchacz dowie się dlaczego umiejętności interpersonalne są ważne w życiu zawodowym, jak je rozwijać i które z nich są najważniejsze
 3. Słuchacz uzyska umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych
 4. Słuchacz pozna warunki uzyskiwania kompromisów w sytuacjach trudnych
 5. Słuchacz uzyska umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji i asertywnych reakcji w kontaktach interpersonalnych

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Aktywne słuchanie – cechy dobrego słuchacza
 2. Kategorie komunikatów według T. Gordona
 3. Komunikacja niewerbalna.
 4. Strategie rozwiązywania konfliktów.
 5. Kategorie zachowań interpersonalnych
 6. Asertywność – przyjmowanie i wyrażanie krytyki
 7. Zasady prowadzenia negocjacji
 8. Style negocjowania
 9. Błędy negocjowania
 10. Komunikacja z rodzicem „trudnym”
 11. Komunikacja z uczniem „trudnym”

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.